1,6 MILLIONKLUBBEN FOR KVINDERS SUNDHED

 

 

Ny formand: Catharina Collet

Catharina Collet

Catharina Collet blev på generalforsamlingen 2021 valgt til ny formand for 1,6millionklubben. Hun har tidligere været næstformand og derefter ambassadør for klubben. Den ny formand ønsker at sprede og fremme 1,6 klubbens budskab om kvinders helse og ligestilling indenfor alle samfundets områder. Læs mere

 

 

Det må ikke være uretfærdigt at blive født som kvinde. Men faktum er, at forskning i kvinders helbred halter.  Med din hjælp kan vi prøve på at ændre det.

Kvindekroppe er anderledes end mænds, men trods dette er al traditionel forskning lavet på mænd. Det er selvfølgelig nemmere, da mænd ikke har menstruation eller bliver gravide og ydermere har værnepligten gjort, at der har været registre med materiale at forske på – resultatet er, at kvinder får dårligere pleje, bliver dårligere medicineret og får stillet forkerte diagnoser fordi symptomer hos kvinder ved f.eks. blodprop i hjertet, er anderledes end hos mænd.

Formål:

Ved at være tydelige stemmer i den offentlige debat og lægge pres på myndighederne, politikere og forskere vil 1,6 millionklubben skabe et samfund med større bevidsthed om sundhed, for kvinder i alle aldre.

Der er biologiske, fysiologiske og farmakologiske forskelle mellem kvinder og mænd, når vi taler sundhed og sygdom samt forebyggelse af den. Det mener vi at både politikere, myndigheder og forskere i langt højere grad bør tage i betragtning.

Vi skal:

  • Formidle objektiv information om kvinders sundhedsspørgsmål
  • Påvirke beslutningstagere i den offentlige sektor til at afsætte flere ressourcer til forskning af kvindesygdomme
  • Introducere det kvindelige perspektiv i medicinsk forskning og medicinsk uddannelse
  • Fremme en bedre pleje og kendskab til forebyggende sundhed og pleje
  • Fremme et holistisk syn, når det kommer til kvinders sundhed for krop og sjæl hører sammen
  • Indsamle midler til at fremme forskningen indenfor kvindesygdomme

Som medlem:

Som medlem af 1,6 millionklubben støtter du foreningens arbejde og bliver i løbet af året inviteret til en række spændende sundhedsfaglige og kulturelle arrangementer.

FUNDRAISER FOR SCIENCE – for lighed i sundhed

Det må ikke være uretfærdigt at være født som kvinde – især ikke når det gælder din sundhed. Vi har opnået lighed på mange områder i Danmark – men stadig ikke når sundhedssystemet møder os kvinder. Fra allokering af midlerne til forskning og til den efterfølgende forebyggelse, behandling og pleje. 

Sammen kan vi ændre på det  

For der forskes fortsat mest på mænd, og det kan give misvisende resultater. Kvinder bør have den samme gavn af ny forskning og ny medicin som mænd, selv om de to køn ikke er biologisk identiskeKønsdimensionen er afgørendemen der stilles ingen krav, når der allokeres både offentlige og private forskningsmidler.  

Med denne fundraiser indsamler vi midler til et 1,6millionklubben forskningsprojekt til belysning af disse forhold.
Læs mere


Vi har gennem tiden afholdt en lang række seminarer og foredragsaftener med emner som f.eks. :

Osteoporose

Overlæge, Ph.D Trine Jensen fra Hvidovre Hospital gav en fin gennemgang af osteoporose, diagnostik, risikofaktorer, arvelighed, forebyggelse og behandling, Hun understregede, hvor vigtigt det er for kvinder i/efter overgangsalderen, at tage kalk og vitamin D –  specielt om vinteren. Osteoporose er jo en folkesygdom, som 450.000 personer er ramt af – de fleste er kvinder. Læs mere …

Kvindehjertet

Statistik viser, at mere end hver tredje af dine veninder, bekendte eller kollegaer vil lide eller i værste tilfælde dø af en hjertekarsygdom. 1,6  millionklubben har derfor inviteret professor og kardiolog Eva Prescott, som skal give os information om kvindehjertet, forskellige symptomer vi skal være opmærksomme på samt generel information. Læs mere …

 

Inkontinens og prostatacancer

Vi begyndte med at høre overlæge Lene Paulsen fra Hillerød Sygehus tale om inkontinens og alle de bekymringer og lidelser det kan medføre både af fysisk og psykisk karakter. Lene er en af Danmarks bedste og mest kyndige læger på området og gav en forbilledlig klar og koncis oversigt over hvad sygdommen indebær og hvad man kan gøre véd den. Læs mere …

 

Underlivscancer

1.6 millionklubben havde et godt kræft seminar på Copenhagen Business School, vores forelæsere Professor Susanne Krüger Kjær, Overlæge Lian Ulrich samt Overlæge Lene Lundvall, talte om de seneste videnskap/oplysninger om livmoderkræft, kræft i æggestokkene og  nye oplysninger om HPV-vaccinen. Læs mere …

 

Læs mere om vores afholdte sundhedsfaglige og kulturelle arrangementer i top menuen eller klik her

_____________________________________________________________________________________

Støt legat til forskningen indenfor kvindesygdomme.

Du kan støtte 1.6 millionklubbens legat til en yngre forsker ved at købe vores fine røde sko nål, designet af Lotta Lewenhaupt. Nålen koster 50 kr. og kan købes ved alle vores arrangementer.