FUNDRAISER FOR SCIENCE – for lighed i sundhed

Det må ikke være uretfærdigt at være født som kvinde – især ikke når det gælder din sundhed. 

Vi har opnået lighed på mange områder i Danmark – men stadig ikke når sundhedssystemet møder os kvinder. 

Fra allokering af midlerne til forskning og til den efterfølgende forebyggelse, behandling og pleje. 

Sammen kan vi ændre på det  

For der forskes fortsat mest på mænd, og det kan give misvisende resultater. Kvinder bør have den samme gavn af ny forskning og ny medicin som mænd, selv om de to køn ikke er biologisk identiskeKønsdimensionen er afgørendemen der stilles ingen krav, når der allokeres både offentlige og private forskningsmidler.  

Med denne fundraiser indsamler vi midler til et 1,6millionklubben forskningsprojekt til belysning af disse forhold.  

Vores forskningsprojekt og forskningspris  

Forskningsprisen går i år til en kvindelig forsker, der forsker i kønsforskelle i sundhed. Med midler fra vores fundraiser gennemføres et pilotprojekt i samarbejde med 1,6millionklubben;  at undersøge, bl.a. med ny survey data,  hvor langt vi er kommet med forskning for kvinders sundhed i Danmark. Sammen kan vi sætte nyt fokus og påvirke beslutningstagere. 

Din deltagelse gør en forskel for din sundhed  

Fra politisk hold er der endnu ikke en erkendelse af hvorledes manglende krav til en kønsdimension i forskningsprojekter uddyber ulighederne. Med et potentielt stort samfundsmæssigt velfærdstab til følge, foruden ulighed i sundhed for den enkelte kvinde.  

Dit bidrag   

gør en forskel – små som store beløb. 

Uden din støtte kommer vi ikke i mål. Vi er en almenvelgørende forening  der arbejder frivilligt, og også vores indtægter blev sidste år ramt af Corona. Du kan løbende følge indsamlingen på Facebook og her på siden. 

Målet er at indsamle minimum kr. 30.000 dette forår 

Alle bidrag går ubeskåret  

da vi arbejder frivilligt med denne fundraiser: Danske Bank konto  9570  0011567622.  Mobile Pay til 51083.  

CSR og sponsorater  

Bidrager I med kr. 5000 og derover, eventuelt som et led i jeres CSR, nævnes firma og sponsornavn efter ønske. 

I kan hjælpe både med økonomisk støtte og som fortalere for sagen.  

Om os – indsatsen nytter  

Sverige, hvor den første ’1,6millionklubben’ startede for 22 år siden, har i 2020, som ét af de første lande i verden, indført krav om et kønsperspektiv samtlige ansøgninger om offentlig støtte til forskningsprojekter, indenfor alle aspekter af sundhedsområdet.  

Alle ’1,6millionklubben ’ i Europa arbejder for dette formål, i deres respektive lande.  

Første danske 1,6millionklubben forskningslegat uddeltes i 2019. 

Har du spørgsmål til indsamlingen – 

og gerne vil vide mere, er du meget velkommen til at kontakte Anne Marie Münter, formand og stifter af den danske ’1,6millionklubben : info1.6millionklubben@gmail.com

Prisuddelingen  

Finder sted ved en festlig begivenhed, hvor vi glæder os til at se dig. Hvis du gerne vil modtage en invitation, så husk at skrive din mailadresse og dit navn i kommentarfeltet. Du vil modtage vores nyhedsbrev som enkelt kan afmeldes igen.

1,6 millionklubbens Fundraiser for Science

Vi rejser i denne fundraiser midler til vores forskningspris 2021
Vores mål er at indsamle 30.000,- kr. Vi har indtil nu indsamlet 2000,- kr.

kr.0 kr.30.000