Generalforsamling i 1,6millionklubben onsdag den 16 september kl 18.00

Alle medlemmer indkaldes hermed til generalforsamling i 1,6millionklubben
Onsdag den 16 september kl 18.00
Den Svenske Kirke, Folke Bernadottes allé 4, 2100 København Ø

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab, budget og fastsættelse af kontingent for 2021
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Christine Felding er på valg og modtager genvalg
5. Sissel Gross, Anneli Modée og Christina Als, ønsker ikke genvalg p.g.a.
andre arbejdsopgaver
6. Valg af evt. nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår, at statsautoriseret revisor Søren
Appelrot fortsætter
8. Eventuelt
Evt interesserede i bestyrelsesarbejde i foreningen bedes kontakte undertegnede
eller næstformand Lene Paulsen (l.b.paulsen@dadlnet.dk) senest 14 dage før mødedato.

Med venlig hilsen

Anne Marie Münter
annemarie.munter@gmail.com
Formand