Nyhedsbrev Januar 2021

Nyhedsbrev Januar 2021

KÆRE MEDLEMMER

I ønskes alle et Godt Nytår samt et bedre, mere fredfyldt og fremfor alt sundere år end det gamle.

Vi havde, trods alt, et godt 2020 med foredrag i foreningen – vi afholdt tre ud af fire planlagte foredrag, alle blev godt modtaget. Det sidste i rækken måtte desværre aflyses: ”Myter om Kost”, ved professor Stephan Rössner, Karolinska Institutet, Stockholm, kommer på programmet straks det er muligt. Karolinska Institutet er i forreste front med inddragelse af kønsbaseret forskning i deres forskningsprogrammer. Vi er stolte af at have fået Karin Schenck-Gustafsson, professor i intern medicin og hjertesygdomme samme sted, med i vores ekspertgruppe. Der er stadig en overdødelighed af hjertesygdomme for kvinder. Det ønsker vi at ændre på.

2021 I FORENINGEN: OM SELVVÆRD OG KVINDEVELFÆRD, OM IMMUNFORSVAR, KOST OG MEGET MERE

Foredragsrækken i 2020 var tænkt som en samlet helhed. Hvert foredrag kunne opleves enkeltvist – og samtidigt bibringe en sammenhængende indfaldsvinkel til emnet ”psykisk sundhed og stress”. Stress er den dyreste sygdom i Danmark (det er egentlig ikke en ”sygdom”, derimod en sum af forskelligartede tilstande af forskelligartede årsager). For at give vores medlemmer et brugbart overblik, så vi på psykisk og fysisk sundhed som et holistisk hele. Den enkelte deltager blev rustet til en moderne hverdag og fik en masse redskaber og nye kilder med hjem.

Vi lagde ud med Saga Steinmann Madsen , stress – og hjerneforsker. Efterfulgt af Irene Oestrich, der præsenterede en psykologisk og terapeutisk tillgang til stress. Inden vi gik videre til kroppens ”anden hjerne”, tarmen, og banebrydende forskning i mikrobernes verden ved professor Oluf Borbye Pedersen. Om vores individuelle mikrobiom og dets betydning for vores fysiske og mentale sundhed – foruden vores immunforsvar.

Denne tilgang til emneområder vil vi fortsætte i det nye år. Vi er sprængfyldte med gode idéer og starter ny foredragsrække dette forår: I er velkomne til at indsende gode idéer og forslag til: info1.6millionklubben@gmail.com

Om selvværdets betydning

I 2021 vil det overordnede tema være ”selvværd”. Vi følger op på temaer fra foredraget af Irene Oestrich. Hendes bøger kan stadig købes på vores hjemmeside med 20% rabat for medlemmer.

Selvværd er af afgørende betydning for bedre kvindevelfærd – og forveksles ofte med selvtillid og handlekraft. Vi vil, som én indfaldsvinkel, se på psykisk og fysisk vold mod kvinder. Alle undersøgelser viser at kvinder er overrepræsenterede i statistikker om vold og Danmark ligger højt i landesammenligninger i en EU undersøgelse. At arbejde med selvværd er en vigtig faktor i forebyggelsen – i institutionelle sammenhænge og for den enkelte kvinde. Undersøgelser  af Ligestillingsministeriet viser at 1,6 pct. af kvinder (og 0,8 pct. af mænd) har været udsat for fysisk partnervold indenfor en 1-års periode. Denne trend forstærkes for de yngre kvinder: 3,2 pct. af de 16-24-årige kvinder (og 1,6 pct. af mænd i samme aldersgruppe) har været udsat for fysisk partnervold inden for en 1-års periode.

Immunforsvar og depression

Vi vil beskæftige os med depression, der er den største enkeltstående årsag til tab af funktion, ifølge WHO. At vi tager symptomerne alvorligt i tide er afgørende – 15-25 % af alle kvinder (og 7-12 % af alle mænd) får en depression i løbet af livet. Hyppigheden af depression er øget de sidste årtier.

Immunforsvar og inflammation kan være én forklarende faktor på at næsten dobbelt så mange kvinder rammes af depression end mænd, viser undersøgelser på Lunds Universitet og University of California. Vi skal se på vores immunforsvar, som en opfølgning på Oluf Borbye Pedersens foredrag om sammenhæng mellem mikrober og psyke. Omkring 75% af vores immunforsvar sidder i vores tarme og reguleres i vid udstrækning af vores individuelle tarm-mikrobiom. Der påvirkes af hvad du spiser  – kosten forbliver én af nøglerne mental og fysisk sundhed.

Ny forskning, Lunds Universitet, tyder på at vi også skal se på ”præcisionsmedicin” og immunforsvaret.

Kost, immunforsvar, mikrobiom, selvværd, depression, resiliens, præcisionsmedicin: mange nye sammenhænge at høre mere om fra den nyeste forskning og 1,6millionklubben. Vi glæder os til at se jer alle når foråret kommer.

OM VORES ’FUNDRAISER FOR SCIENCE’

Vi fortsætter vores støtte til forskning for kvinders sundhed med vores ’Fundraiser for Science’.

For der forskes fortsat mest på mænd og det giver et misvisende resultat når det kommer til at få ligebyrdig nytte af ny forskning og ny medicin – kvinder og mænd er ikke identiske! Vi skal se på hvilken kønsspecifik forskning der findes i Danmark og indsamle danske data. Høj prioritet, også i det nye år!

Alle ’1.6 millionklubben’ i hele verden arbejder for dette formål i deres respektive lande. 

Du kan bidrage til dette vigtige formål med en donation. Alle beløb, store og små, vil gøre en forskel. Forskerprisen overrækkes ved en festlig lejlighed når vi kan samles, vi glæder os til at se dig. Indsamlingen løber til juni. Følg den gerne på Facebook

I kan, hele 2021, fortsat støtte forskning ved at købe vores Bering buket og betænke en ven eller slægtning med smukke blomster.

DIT MEDLEMSKAB

Du kan forny dit medlemsskab på Danske Bank kontonummer: 9570-0011567622 eller MobilePay til 51083.
NB: Husk at anføre dit navn, din email og dit telefonnummer.

Og forære et medlemskab til en god ven her .

Jeg sender et varmt ønske om en fortsat god vinter – trods Corona og svære stunder. Vi kan alle gratis forbedre vores velfærd og sundhed ved at komme ud i naturen hver dag, holde hjertet varmt, slukke for mobilen og medier og glæde os til at lyset vender tilbage – pludselig er det sommer og vi kan igen ses med venner og familie til et måltid udendørs. Det må vi ikke glemme.

 


Anne Marie Munter
Formand og stifter
af 1.6 millionklubben