Referat af seminaret om HPV vaccinen 3. november 2015

Jesper Mehlsen

Jesper Mehlsen

3. november afholdt 1.6millionerklubben i Danmark et seminar om HPV vaccinen. Overlæge på Synkopecenteret på Frederiksberg Hospital, Jesper Mehlsen, gav et oplæg om HPV vaccinen.

Jesper Melsen driver et af de fem regionale HPV-centre, som åbnede den 1. juni, og han står i spidsen for at koordinere arbejdet på tværs af landet.

Langt flere piger end først antaget er blevet alvorligt syge efter at have fået HPV-vaccinen mod livmoderhalskræft. Et realistisk bud er nu, at en ud af 500 piger – eller 1.000 ud af de af de cirka 500.000 vaccinerede – oplever alvorlige bivirkninger.

»Det er kommet som en overraskelse for os, for vi havde i første omgang skudt på, at det var en ud af 10.000. Det er nok snarere en ud af 500.«

Antallet af unge piger, som lader sig vaccinere, falder drastisk med baggrund i netop bekymringerne om vaccinens mulige bivirkninger. Og det giver anledning til en anden bekymring, da ca. 400 kvinder hvert år rammes af livmoderhalskræft, og ca. 100 hvert år dør af sygdommen.

6000 bliver årligt opereret for forstadier til livmoderhalskræft. Desværre eskalerer disse tal, og man er begyndt at overveje, om man skal bruge en anden vaccine. At man ikke gør det, skyldes måske hensynet til de store økonomiske midler, der allerede er anvendt på at forske og udvikle HPV vaccinen.

Debatten har fyldt og fylder stadig meget i medierne, og der blev også debatteret livligt på seminariet blandt de fremmødte, hvoraf 7 var professorer fra andre dele af læge- og medicinalvidenskaben.

Tak til alle fremmødte.
Tak til Jesper Mehlsen for et meget interessant oplæg.
Tak til Den Svenske Kirke, der som sponsor for arrangementet stillede lokaler til rådighed.